Robežu muzejs

Nodibinajuma „Nodibinājums robežu muzejs” viens no dibinātājiem ir Muitas veterānu biedrība un tas ir dibināts ar mērķi izveidot Robežu muzeju, kurš atspoguļotu Latvijas Republikas Valsts robežas darbību laikmetu griežos sākot ar Pirmo Republiku, LPSR, atmodu, periodu no 1990-2004g., un tagadni.

Šobrīd esam veikuši pārrunas ar LR Robežsardzes vadību, Latvijas Robežsargu Asociāciju, Latvijas Drošības Biznesa Asociāciju un saņēmuši visnotaļ pozitīvu vērtējumu un piekrišanu piedalīties Muzeja izveidē.

Pēc pārrunām ar VNĪA vadību esam apzinājuši telpas Brīvības ielā 61(Čekas māja” vai savādāk „Tetera nams”), kur varētu izvietoties Robežu muzejs.

Aicinām visus, kas ir ieinteresēti Robežu muzeja izveidē, ziedot pārskaitot naudas līdzekļus uz Nodibinājuma kontu:

Nodibinājums robežu muzejs
Reģ.Nr. 40008229754,
Spilves iela 6, Rīga, LV1055
AS Swedbank, IBAN HABALV22, LV87HABA0551039213223
Papildus informācija pie Riharda Vēvera(t.29736344), Aivara Saliņa(t.29221630).