Par mums

Muitas Veterānu Biedrība dibināta 2007 .gadā ar mērķi apvienot muitas veterānus,apkopot vēsturiskās liecības,risināt dažādus ar muitas darbību saistītus praktiskus un teotētiskus jautājumus (Apliecība, Statūti 1, Statūti 2, Statūti 3, Statūti 4).

Lai iestātos MVB jāiesniedz aizpildīta Iestāšanās anketa.Pieteikumus izkata un lēmumu pieņem vālde.

Biedranaudas apmērs 2019.gadā sastāda 30EUR,iestāšanās maksas šobrīd nav.

Rekvizīti:
Muitas Veterānu Biedrība
Grēcinieku 26,Rīga ,LV1050
Reģ.Nr.40008117665
AS SWEDBANKA,SWIFT:HABALV22
LV60HABA0551040367524