VID ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes vēstule

Augsti godājamie Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Nodokļu un muitas policijas pārvaldes speciālisti!

Novērtējot Jūsu lielo ieguldījumu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) kopējā darbā, kā arī cīņā ar ēnu ekonomiku, kontrabandu un nodokļu nemaksāšanu, VID ir iniciējis Finanšu ministrijā likuma izmaiņas saistībā ar izdienas pensiju piešķiršanu. Respektīvi, ir rosināts izdienas pensiju piešķirt ne tikai Valsts policijas, prokuratūras, baleta un dažādu citu profesiju pārstāvjiem, bet arī jums. VID vadība ir rosinājusi noteikt trešā pensiju līmeņa iemaksu veikšanu un izdienas pensiju piešķiršanu VID amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Izvērtējot VID vadības iesniegtos dokumentus, Finanšu ministrija mums ir atbildējusi, ka nav iespējams virzīt likumprojektu, kas paredz izdienas pensiju izmaksu un iemaksas 3.pensiju līmenī sākot ar 2019.gada 1.jūniju, ņemot vērā, ka VID likumprojekta nodrošināšanai 2019.gadā un turpmākajos gados ir nepieciešams papildu finansējums.

Vienlaikus tiek norādīts, ka jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu šim mērķim ir skatāms 2020.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā. Ņemot vērā šo atbildi, VID no jauna aktualizēs šo jautājumu, Finanšu ministrijai un Ministru kabinetam izstrādājot jauno, 2020.gada valsts budžetu.

Vēlos pateikties Jums par līdz šim ieguldīto lielo darbu, godaprātu un uzticību Latvijas valstij, veicot savus darba pienākumus. Uzsveru, ka Jūsu tiesību aizstāvība ir un vienmēr būs viena no manām prioritātēm.

Ar cieņu
VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme
2019.gada 23.aprīlis.