STEIDZAMI. Pietiks runāt, laiks sākt streikot.

Labdien!

2017.gada 4.septembrī arodbiedrības vērsās pie VID vadības ar lūgumu izveidot kolektīva interešu strīdu, izlīgšanas komisiju. Diemžēl, bet tā vietā esam saņēmuši kārtējos nekonkrētos solījumus, ka viss mums reiz būs
(skat.pielikumu). Tikai jāgaida. Tomēr šajā gadījumā Darba strīdu likums nav tik iecietīgs pret atbildes nesniegšanu pēc būtības. Bez izlīgšanas komisijas sasaukšanas un strīdus jautājuma izskatīšanas 10 dienu laikā no iesnieguma par pastāvošu darba strīdu iesniegšanas arodbiedrībām ir tiesības ar kolektīvu rīcību aizsargāt savas intereses, t.i., arī streikot.

Cilvēki, kas vada arodbiedrības nav atrauti no realitātes. Vispārējā apmierinātība ar dzīvi, kas valda augstākajā vadībā, ir arī mums saprotama. Mums arī ir saprotama daudzu nostāja Muitas pārvaldē, ka labāk nebojāt augstākajai vadībai šo apmierinātības sajūtu. Iespējams jauna dižķibele (līdzīgi kā 2008.gadā) jau ir pie durvīm un labāk izlikties par lojālu.

Nav viegli pieņemt lēmumu uzsākt cīņu ar pretinieku, kurš reizes 10 ir par Tevi spēcīgāks. Kura rīcībā ir daudzreiz vairāk materiālo un cilvēku resursu.

Tomēr arodbiedrību mērķis nav cīnīties par tiem, kuri domā par savu augstākajai vadībai piederošo komfortablo krēslu un rekomendē mums gaidīt, bet par tiem, kuri mēneša beigās nezina kā savilkt galus.

Neatkarīgā muitnieku arodbiedrība un Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība ir nolēmušas uzsākt streiku.

Streiku plānots organizēt ik mēnesī, kāpinot tā intensitāti, līdz tiek panāktas streika prasības.

Atgādinām, ka streikā var piedalīties visi muitnieki, arī tie, kuri nav arodbiedrību biedri!!!

Īpaši tiek aicināti piedalīties streikā visi, kuri bija starp 941 muitniekiem, kuri nebaidījās parakstīt petīciju premjeram par izdienas pensiju ieviešanu no 2018.gada.

Cīņa par izdienas pensijām ir tikai sākums. Muitniekam uz rokas ir jāsaņem 1200 eiro mēnesī un pret viņu ir jāizturas kā pret cilvēku – ar cieņu un sapratni.

Pirmajā brīdinājuma streikā plānots nestrādāt 4 darba stundas.

Tā kā muitnieki MKP strādā līdz pat četrās maiņās, tad streikot būs iespējams vienā no dienām un laikiem, kuru izvēlēsies maiņa.

1. MKP maiņa streiko pēc izvēlēs vienā no šiem datumiem – 27., 28., 29. vai 30.septembris. Laikā no 16.oo līdz 20.oo vai no 20.oo līdz 24.oo. Maiņā strādājošie kolektīvi izlemj, kurā no datumiem un laikiem viņi streikos. Visa maiņa līdz 17.septembrim vienlaicīgi parakstās pieteikumā lapā, lai nevarētu kādam pārmest vai izdarīt spiedienu par piedalīšanos streikā. Pēc tam, kad visi, kuri vēlas, ir parakstījušies par līdzdalību streikā, parakstu lapu nodot cilvēkam, kurš MKP atbild par darba tabeles aizpildīšanu un nosūtīšanu. Atbildīgais par darba tabeli ieskenē parakstītās apliecinājuma lapas un līdz 18.septembra pulksten 17.oo nosūta tās uz e-pastiem: Edgars.Mazuls@vid.gov.lv; nma@vid.gov.lv; lvpufda@apollo.lv

Atbildīgais par darba tabeli līdz 27.septembrim veic atbilstošu labojumus darba tabelē, streika datumā samazinot atmaksājamo stundu skaitu amatpersonām, kuras streikos. Visu maiņu parakstu oriģināli glabājas pie MKP atbildīgā par tabeli.

2. MKP daļu nodaļās streiks notiks 29.septembrī no 11.oo līdz 15.oo. Parakstu vākšana un to nodošana atbildīgajam par darba tabeli norisinās līdzīgi kā MKP.

3. Muitas pārvaldē streiks notiks 29.septembrī no 11.oo līdz 15.oo. Parakstu vākšanu un atbildīgo par darba tabeli informēšanu veiks Edgars Mazuls.

Līdz 20.septembrim arodbiedrības darba devējam iesniegs streika pieteikumu ar kopējo streikojošo skaitu, datumiem, laikiem un vietām, kurās notiks streiks.

Arodbiedrības arī vērsīsies ar lūgumu VID mājas lapā publicēt datumus, laikus un vietas, kur norisināsies streiks, lai sabiedrība būtu par to informēta.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Edgaru Mazulu (tālrunis 67120940, e-pasta adrese Edgars.Mazuls@vid.gov.lv,vai nma@vid.gov.lv).

Pievienojies!

STREIKS – mūsu atbilde zemajām algām!*

Ar cieņu,
Edgars Mazuls
VID Muitas pārvaldes
“Neatkarīgā muitnieku arodbiedrība” valdes priekšsēdētājs

* Streika pieteikšana un norise ir veicama tikai, ievērojot Streika likumu, bet vārda brīvību mums katram garantē Satversme.

MVB streika atbalsta vēstule