Galvenā

Sveicam visus muitas veterānus un esošos muitas darbiniekus Starptautiskajā muitas darbinieku dienā!

MVB valde

Cienījamie Muitas Veterānu Biedrības biedri un interisenti!

Muitas Veterānu Biedrība turpina savu darbību un iespēju robežās piedalās dažādās aktivitātēs kas saistītas ar Muitas jomu.
Saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir nepieciešāmi naudas līdzekļi ,vienīgais ieņēmumu avots ir Jūsu biedranaudas un ziedojumi.

Gribam atgādināt par biedra naudas nomaksu 2022.gadā,tiem kas nav to paspējuši izdarīt!

MVB valde

 


Svinot Atjaunotās Latvijas Muitas 30.gadu jubileju 2021.gada 21. septembrī ,Muitas pārvaldes muitas kontroles punkta 0210 teritorijā notika svinīgs pasākums.Ar uzrunu klātesošos sveica Muitas Veterānu Biedrības priekšsēdētājs Aivars Saliņš,Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls.Muitas veterāniem un esošajiem darbiniekiem tika pasniegtas piemiņas zīmes.

MVB valde

 

Atjaunotās Latvijas Muitas 30.gadu jubilejas svinības Liepājā un Ventspilī!
2021.gadā Liepājā un Ventspilī tika sveikti un godāti Muitas veterānu biedrības biedri un pasniegtas Atjaunotās Latvijas Muitas 30.gadadienai veltītās piemiņas zīmes.

MVB valde

 

Atjaunotās Latvijas Muitas 30.gadu jubilejas svinības Balvos!

2021.gada 25.augustā Balvos,s tika sveikti un godāti Muitas veterānu biedrības biedri(bijušie MKP ” Vientuļi” darbinieki) un pasniegtas Atjaunotās Latvijas Muitas 30.gadadienai veltītās piemiņas zīmes.

MVB valde

 

Atjaunotās Latvijas Muitas 30.gadu jubilejas svinības Ludzā!

2021.gada 11.augustā Ludzā,Ludzas muzeja telpās tika sveikti un godāti Austrumlatgales Muitas veterānu biedrības biedri un pasniegtas Atjaunotās Latvijas Muitas 30.gadadienai veltītās piemiņas zīmes.

MVB valde

 

Atjaunotās Latvijas Muitas 30.gadu jubilejas svinības Daugavpilī!

2021.gada 28.julijā Daugavpilī,MKP0816 tika sveikti un godināti Dienvidlatgales Muitas veterānu biedrības biedri un pasniegtas atjaunotās Latvijas Muitas 30. gadadienai veltītās piemiņas zīmes.

MVB valde

 

Atjaunotās Latvijas muitas 30.gadu jubilejas svinības 2021.gadā!

2020.gada 3.jūlijā atjaunotajai Latvijas muitai bija 30.gadu jubileja, kuras piemiņai bija sagatavoti pasākumi (ar piemiņas zīmju pasniegšanu) Rīgā un Daugavpilī. Diemžēl epidēmijas dēļ tie tika atcelti.
Muitas Veterānu Biedrība ir ieplānojusi atzīmēt šo nozīmīgo jubileju šī gada pavasarī brīvā dabā(norises vieta un laiks tiks paziņoti atsevišķi), ievērojot visas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Gribam vērst visu MVB biedru uzmanību uz savlaicīgu biedranaudu nomaksu,lai varētu tikt organizēts šis pasākums un lai varētu tikt plānotas citas aktivitātes Muitas veterānu kustībā.Tā pat visi MVB biedri un atbalstītāji tiek aicinati ziedot naudas līdzekļus biedrības eksistēšanas un attīstības vajadzībām.

MVB valde.


 

ATJAUNOTAJAI LATVIJAS MUITAI 30.GADI

2020.gada 3.jūlijā atjaunotajai Latvijas muitai 30.gadu jubileja!

Sveicam visus Latvijas muitas veterānus un esošos darbiniekus šajos nozīmīgajos svētkos! Lai atzīmējot šo gadskaitli, katrs atceras kā tapa atjaunotā Latvijas muita, ar kadām grutībam nācās saskarties un kādu ieguldījumu katrs no mums ir devis muitas dienestam.

Neskatoties uz tagadējā laika izaicinājumiem- cīņa ar bīstamo vīrusu,naudas līdzekļu trūkumu Muitas Veterānu Biedrība cerīgi skatās nakotnē un šī gada rudenī plāno atzīmet šo Latvijai tik nozīmīgo jubileju ar svinīgu pasakumu kurā tiks pasniegtas speciālas piemiņas zīmes.

MVB valde

2020.gada 04.februārī MVB priekšsēdētājs A.Saliņš un muitas amatpersonas saņēma Pasaules Muitas organizācijas World Customs Organization – Organisation Mondiale des Douanes apbalvojumus.
LTV spēlē “Veiksme. Intuīcija. Prāts” (03.02.20, Fināls) muitas darbinieku nopelnītā nauda atvēlēta Latvijas Muitas Veterānu Biedrībai!Sirsnīgi pateicamies mūsu muitniekiem par MVB atbalstu ar tik nozīmīgu naudas summu neskatoties uz personisko niecīgo atalgojumu!

 

MVB valde

Solidarizējoties ar muitnieku arodbiedrībām visi Muitas Veterānu Biedrības biedri,atbalstītāji tiek aicināti uz piketu izdienas pensiju neatrisinātā jautājuma atgādināsanai pie Ministru kabineta ēkas Brīvības bulvarī 36,2018 gada 11.septembrī ,no pl.11-12.

MVB valde

Visi MVB biedri un atbalstītāji kas ir saņēmusi valsts apbalvojumu “1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme” tiek aicināti pieteikties barikāžu dalībnieka statusa apliecību saņemšanai.

Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā pieņēma likumu “ Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”.

Likuma 2. pants nosaka, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība.

2018. gada 20. martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 „Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”

2018. gada 11. aprīlī Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.149 piešķīra līdzekļus likuma izpildei.

2018. gada 11. maijā noslēgta vienošanās par finansējuma piešķiršanu 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšanas nodrošināšanai. No 20. jūnija Biedrība testa režīmā uzsāka apliecību izsniegšanu. Pašlaik mēs esam gatavi sākt pilnvērtīgu darbu pie regulāras apliecību izsniegšanas. No 2018. gada 2. jūlija tiek noteikts darba laiks apliecību izsniegšanai: katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 17.00 un pirmdienās( pēc iepriekšēja pieraksta) līdz plkst. 19.00. Barikāžu dalībnieku apliecības tiks izsniegtas Rīgā, Krāmu ielā 3, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības telpās.

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai un personu apliecinošam dokumentam ( pase vai ID karte).

Barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšana turpināsies līdz 2021. gadam, tādēļ, lai izvairītos no garām rindām, lūdzam barikāžu dalībniekus pieteikties apliecību saņemšanai uz konkrētu dienu un laiku jau iepriekš.

Iepriekšēja pieteikšanās elektroniski – e-pasts – info@barikades.lv vai tel. 67213525 Visu nepieciešamo informāciju varēsiet iegūt arī biedrības mājaslapā www.barikādes.lv

Sakarā ar 1991. gada barikāžu muzeja ekspozīcijas pilnveidošanai veicamajiem remontdarbiem no 16.07. līdz 28.07. 2018. gadā biedrības ēka Krāmu ielā 3 apmeklētājiem būs slēgta un apliecības barikāžu dalībniekiem tiks izsniegtas izbraukumos pa Latvijas novadiem. Izbraukumu grafiks līdz 05.07.2018 tiks publicēts mūsu mājas lapāwww.barikades.lv , kā arī iesniegts masu mēdijiem.

Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi, un Valsts prezidents izsludinājis Likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Likums stājies spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

Likums paredz, ka persona iegūst 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu un ir tiesīga saņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību, ja ir saņēmusi valsts apbalvojumu “1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme” vai Pateicības rakstu par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī – augustā.

Ministru kabineta Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību Nr. 172, stājās spēkā 30.03.2018, un lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu pieņemts 11.04.2018.

Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu stāšanos spēkā, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībapārstāj izsniegt Pagaidu 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecības.

Lūgums sekot līdzi informācijai, biedrība izziņos brīdi, kad uzsāks 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu. Pašreiz notiek intensīvs sagatavošanās darbs, plānojam, ka apliecības varēsim izsniegt, sākot ar 2018. gada jūliju.


apliecība


Lai rastu priekšstatu par Muitas veterānu biedrību, nepieciešams ieskats vēsturē. Līdz PSRS sabrukumam , Latvijas teritorijā darbojās vienota padomju muitas sistēma uz ārējo robežu, no 1944. gada līdz 1991.gada augustam. LPSR Augstākā padome 1990. gada 04.maijā pieņēma deklarāciju par suverinitāti un izveidojas paradokss – padomju varai blakus veidojas jauna valsts – 4.maija republika. Valstij vajag teritoriju, iedzīvotājus un robežu. Pirmās divas kategorijas bija, bet robeža kā tāda bija tikai PSRS ārējā robeža, tāpēc Ministru padome 1990. gada 03.jūlijā pieņēma lēmumu dibināt Muitas departamentu un organizēt kontroli uz republikas robežas ar citām republikām, par vadītāju nozīmēja A.Saliņu, ilggadīgu muitas darbinieku. Pamatojoties uz vispārējā nacionālā pacēluma un ideālismā, MD tika veidots pēc Latvijas brīvvalsts MD parauga, kas bija pakļauts Ministru kabinetam un patstāvīgi noteica muitas politiku. Sākumā bija iecere tikai kā republikas ekonomisko interešu nodrošināšana, vēlāk valdība lika izveidot paralēlas muitas struktūras ostās un lidostā. Pēc saskaņošanas ar Maskavu, MD kontrolēja mazās kabotāžas reisus un PSRS iekšējos lidojumus.

Muitas departamenta vadību nokomplektēja no padomju muitā strādājošiem vietējiem nacionāliem kadriem, kuri piekrita strādāt šajā sarežģītajā situācijā. Jau 1990. gada 2. oktobrī tika atklāts pirmais muitas kontrolpostenis uz Krievijas robežas, pakāpeniski uz visas Latvijas robežas izveidoja muitas kontrolposteņus. 1991 .gada pavasaris un vasara bija ļoti dramatisks- biežie OMON uzbrukumi šiem posteņiem, bet patrioti izturēja un ātri atjaunoja sagrautos posteņus. Pretoties neļāva valdošā nevardarbīgās pretošanās koncepcija. Par godu jāsaka, Balvu un Jēkabpils rajonos, omonieši baidījās uzbrukt, jo zināja, ka, saņems iznīcinošu atbildi. 1991 . gada 24.augustā pasludināja neatkarīgu Latvijas republiku un pēc vienošanās ar Galveno muitas pārvaldi, Muitas departaments pārņēma arī bijušās PSRS ārējās robežas kontroli, apvienojot struktūrvienības un iesaistot nu jau bijušos padomju muitniekus , kuri piekrita strādāt jaunajā valstī, un darbs turpinājās bez pārtraukuma. Šāda organizācija zināmām aprindām, savu nākotnes nodomu realizēšanai, likās nepieņemama un 1991.gada 28.novembrī MD likvidēja, pārveidojot par Muita pārvaldi, sākumā Finansu ministrijas , pēcāk Valsts ieņēmuma dienesta pakļautībā. Ar nelieliem izņēmumiem, visus bijušos padomju muitniekus atlaida. Tā beidzas 4.maija republikas Muitas departamenta spožā epopeja, un pēc gadiem bija divas veterānu kategorijas – padomju un MD. Gadiem ritot nostalģija un atmiņas noveda pie Muitas veterānu biedrības dibināšanas 2007.gadā, ar nodaļām Latvijas austrumdaļā.

Biedrība rīko saietus, kuros veterāni atceras bijušo un piemin aizgājējus, kā arī cenšas iesaistīties pašreizējo muitnieku dzīves un darba apstākļu uzlabošanā.

Pamazām nodibinās starptautiskie sakari, 2011.gadā tika parakstīts Draudzības un sadarbības līgums ar Krievijas un Kirgizijas muitas veterānu biedrībām. Diemžēl, citās Baltijas valstīs muitas veterāni nav nodibinājuši savas biedrības.

Muitas veterānu biedrība ir atvērta visiem muitniekiem un interesentiem. Jaunā paaudze varēs nākt mūsu vietā.

Aivars Saliņš
Muitas Veterānu Biedrības priekšsēdētājs