Galvenā

Sveicam Muitas Veterānu Biedrības priekšsēdētāju Aivaru Saliņu 75.Gadu Jubilejā!


Būt vienmēr veselam un jaunam,
Un just, ka spēks pār malām iet,
Aiz laimes pārpilnības raudāt,
Aiz spēka pārpilnības smiet.

Latvijas Muitai 100.gadi!

Šogad svinam Latvijas Muitas 100.gadu jubileju.
Muitas Veterānu Biedrība par godu šim notikumam izgatavos speciālas piemiņas zīmes(sk. skici pielikumā).
Visi kas vēlas saņemt šādu piemiņas zīmi tiek aicināti veikt ziedojumu par kopējo summu 50EUR(MVB biedri, kuri ir veikuši 2019.gada biedranaudas iemaksu papildus veic ziedojumu 20EUR apmērā).


Solidarizējoties ar muitnieku arodbiedrībām visi Muitas Veterānu Biedrības biedri,atbalstītāji tiek aicināti uz piketu izdienas pensiju neatrisinātā jautājuma atgādināsanai pie Ministru kabineta ēkas Brīvības bulvarī 36,2018 gada 11.septembrī ,no pl.11-12.

MVB valde

Visi MVB biedri un atbalstītāji kas ir saņēmusi valsts apbalvojumu “1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme” tiek aicināti pieteikties barikāžu dalībnieka statusa apliecību saņemšanai.

Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā pieņēma likumu “ Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”.

Likuma 2. pants nosaka, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība.

2018. gada 20. martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 „Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”

2018. gada 11. aprīlī Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.149 piešķīra līdzekļus likuma izpildei.

2018. gada 11. maijā noslēgta vienošanās par finansējuma piešķiršanu 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšanas nodrošināšanai. No 20. jūnija Biedrība testa režīmā uzsāka apliecību izsniegšanu. Pašlaik mēs esam gatavi sākt pilnvērtīgu darbu pie regulāras apliecību izsniegšanas. No 2018. gada 2. jūlija tiek noteikts darba laiks apliecību izsniegšanai: katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 17.00 un pirmdienās( pēc iepriekšēja pieraksta) līdz plkst. 19.00. Barikāžu dalībnieku apliecības tiks izsniegtas Rīgā, Krāmu ielā 3, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības telpās.

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai un personu apliecinošam dokumentam ( pase vai ID karte).

Barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšana turpināsies līdz 2021. gadam, tādēļ, lai izvairītos no garām rindām, lūdzam barikāžu dalībniekus pieteikties apliecību saņemšanai uz konkrētu dienu un laiku jau iepriekš.

Iepriekšēja pieteikšanās elektroniski – e-pasts – info@barikades.lv vai tel. 67213525 Visu nepieciešamo informāciju varēsiet iegūt arī biedrības mājaslapā www.barikādes.lv

Sakarā ar 1991. gada barikāžu muzeja ekspozīcijas pilnveidošanai veicamajiem remontdarbiem no 16.07. līdz 28.07. 2018. gadā biedrības ēka Krāmu ielā 3 apmeklētājiem būs slēgta un apliecības barikāžu dalībniekiem tiks izsniegtas izbraukumos pa Latvijas novadiem. Izbraukumu grafiks līdz 05.07.2018 tiks publicēts mūsu mājas lapāwww.barikades.lv , kā arī iesniegts masu mēdijiem.

Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi, un Valsts prezidents izsludinājis Likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Likums stājies spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

Likums paredz, ka persona iegūst 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu un ir tiesīga saņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību, ja ir saņēmusi valsts apbalvojumu “1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme” vai Pateicības rakstu par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī – augustā.

Ministru kabineta Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību Nr. 172, stājās spēkā 30.03.2018, un lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu pieņemts 11.04.2018.

Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu stāšanos spēkā, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībapārstāj izsniegt Pagaidu 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecības.

Lūgums sekot līdzi informācijai, biedrība izziņos brīdi, kad uzsāks 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu. Pašreiz notiek intensīvs sagatavošanās darbs, plānojam, ka apliecības varēsim izsniegt, sākot ar 2018. gada jūliju.


apliecība


Lai rastu priekšstatu par Muitas veterānu biedrību, nepieciešams ieskats vēsturē. Līdz PSRS sabrukumam , Latvijas teritorijā darbojās vienota padomju muitas sistēma uz ārējo robežu, no 1944. gada līdz 1991.gada augustam. LPSR Augstākā padome 1990. gada 04.maijā pieņēma deklarāciju par suverinitāti un izveidojas paradokss – padomju varai blakus veidojas jauna valsts – 4.maija republika. Valstij vajag teritoriju, iedzīvotājus un robežu. Pirmās divas kategorijas bija, bet robeža kā tāda bija tikai PSRS ārējā robeža, tāpēc Ministru padome 1990. gada 03.jūlijā pieņēma lēmumu dibināt Muitas departamentu un organizēt kontroli uz republikas robežas ar citām republikām, par vadītāju nozīmēja A.Saliņu, ilggadīgu muitas darbinieku. Pamatojoties uz vispārējā nacionālā pacēluma un ideālismā, MD tika veidots pēc Latvijas brīvvalsts MD parauga, kas bija pakļauts Ministru kabinetam un patstāvīgi noteica muitas politiku. Sākumā bija iecere tikai kā republikas ekonomisko interešu nodrošināšana, vēlāk valdība lika izveidot paralēlas muitas struktūras ostās un lidostā. Pēc saskaņošanas ar Maskavu, MD kontrolēja mazās kabotāžas reisus un PSRS iekšējos lidojumus.

Muitas departamenta vadību nokomplektēja no padomju muitā strādājošiem vietējiem nacionāliem kadriem, kuri piekrita strādāt šajā sarežģītajā situācijā. Jau 1990. gada 2. oktobrī tika atklāts pirmais muitas kontrolpostenis uz Krievijas robežas, pakāpeniski uz visas Latvijas robežas izveidoja muitas kontrolposteņus. 1991 .gada pavasaris un vasara bija ļoti dramatisks- biežie OMON uzbrukumi šiem posteņiem, bet patrioti izturēja un ātri atjaunoja sagrautos posteņus. Pretoties neļāva valdošā nevardarbīgās pretošanās koncepcija. Par godu jāsaka, Balvu un Jēkabpils rajonos, omonieši baidījās uzbrukt, jo zināja, ka, saņems iznīcinošu atbildi. 1991 . gada 24.augustā pasludināja neatkarīgu Latvijas republiku un pēc vienošanās ar Galveno muitas pārvaldi, Muitas departaments pārņēma arī bijušās PSRS ārējās robežas kontroli, apvienojot struktūrvienības un iesaistot nu jau bijušos padomju muitniekus , kuri piekrita strādāt jaunajā valstī, un darbs turpinājās bez pārtraukuma. Šāda organizācija zināmām aprindām, savu nākotnes nodomu realizēšanai, likās nepieņemama un 1991.gada 28.novembrī MD likvidēja, pārveidojot par Muita pārvaldi, sākumā Finansu ministrijas , pēcāk Valsts ieņēmuma dienesta pakļautībā. Ar nelieliem izņēmumiem, visus bijušos padomju muitniekus atlaida. Tā beidzas 4.maija republikas Muitas departamenta spožā epopeja, un pēc gadiem bija divas veterānu kategorijas – padomju un MD. Gadiem ritot nostalģija un atmiņas noveda pie Muitas veterānu biedrības dibināšanas 2007.gadā, ar nodaļām Latvijas austrumdaļā.

Biedrība rīko saietus, kuros veterāni atceras bijušo un piemin aizgājējus, kā arī cenšas iesaistīties pašreizējo muitnieku dzīves un darba apstākļu uzlabošanā.

Pamazām nodibinās starptautiskie sakari, 2011.gadā tika parakstīts Draudzības un sadarbības līgums ar Krievijas un Kirgizijas muitas veterānu biedrībām. Diemžēl, citās Baltijas valstīs muitas veterāni nav nodibinājuši savas biedrības.

Muitas veterānu biedrība ir atvērta visiem muitniekiem un interesentiem. Jaunā paaudze varēs nākt mūsu vietā.

Aivars Saliņš
Muitas Veterānu Biedrības priekšsēdētājs